เรียนภาษาอังกฤษ เก่งเร็ว รับรองผล กับ สภาบันสอนภาษา EduFirst
เรียนภาษาอังกฤษ

  เก่งเร็วๆ … พร้อมเรียนทบทวนฟรี !

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ   Edu First   มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับทุกคน
หน้าแรก ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ ภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท ทดสอบระดับภาษาอังกฤษ โปรโมชั่น สถาบันสอนภาษาอังกฤษ (EduFirst Language School) ติดต่อ Edu First
 
 
 
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ   > >  สมัครงาน (Join with Us)

สมัครงาน

(Join with Us)

1. Part-Time Native English Teachers

Requirements

  1. Native qualified English speakers from UK, US, Australia, NZ, and Canada
  2. TEFL certificate, a university degree,
  3. At least two years teaching experience.

Pay is 350 - 400 baht per hour (plus completion bonus) for inside work, 500-550 baht per hour for outside corporate work. Many outside contracts have a travel allowance. This increases every twelve months for teachers meeting requirements. Teachers may choose what level of work they are willing to accept.

Learners range from absolute beginner to advanced. We focus on three types of programs: adult clients, children’s programs, and corporate programs. Some of our teachers work primarily in a specific area, while others teach a mixture of these classes.

Classes are of a standard size and have a maximum of 12 students, though the current average is 6-8 students. Adults study General English, Conversation, or preparation courses for IELTS and TOEFL exams.

 

2. Full-time Native English teachers

Requirements

  1. Native qualified English speakers from UK, US, Australia, NZ, and Canada
  2. TEFL certificate, a university degree,
  3. At least two years teaching experience.

For full-time contract teacher, 24 contact teaching hours a week, salary guaranteed minimum 35,000 per month plus completion bonus at the end of a one-year contract, medical insurance, work permit, 10 days vacation and 13 days school holidays. Some teachers may choose to work more hours, then they expect to earn 40-45,000 baht a month.
Learners range from absolute beginner to advanced. We focus on three types of programs: adult clients, children’s programs, and corporate programs. Some of our teachers work primarily in a specific area, while others teach a mixture of these classes.

Classes are of a standard size and have a maximum of 12 students, though the current average is 6-8 students. Adults study General English, Conversation, or preparation courses for IELTS and TOEFL exams.

 

3. TOEFL, IELTS,  TOEIC, or Grammar Teacher (Thai Nationality)

Requirement:

  1. Master degree in English or relevant.
  2. Thai Nationality
  3. At least three year's experience teaching TOEFL, IELTS, TOEIC, or Grammar.
  4. Should be professional and punctual.

Classes are of a standard size and have a maximum of 12 students, though the current average is 6-8 students.  Payment is 350-500 Baht/hr plus completion bonus.

 

Apply

To apply please e-mail a cover letter, resume and recent photo to teach@edufirstschool.com
Edu First Language School 
Siam square, Opposite Siam Discovery Center
176-178 Rama 1, Pathumwan, Bangkok 10330
TEL 0-2658-4060